دستگاه تست قند خون گلوکوکارد 01
عنوان محصولدستگاه تست قند خون گلوکوکارد 01
کد محصول:0458
شرکت سازنده:GLUCOCADR01
قیمت:۰۰تومان
دستگاه تست قند خون
دقت اندازه گیری99 درصد
سایر مشخصات استفاده از آنزیم گلوکز اکسیداز- محاسبه میانگین 14 روزه و ماهانه قند خون - قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپ نمودار نوسانات قندخون
گارانتیسریر آسا طب
ویژگی هاقابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی- قابلیت نمایش میانگین نتایج -قابلیت خاموشی خودکار- قابلیت اتصال به کامپیوتر
حذف از مقایسه: