چراغ مادون‌ قرمز

مرتب سازی بر اساس:
نحوه نمایش
فيزيوتراپی يكی از شاخه های توانبخشی می باشد كه شامل شاخه های زير است : الكتروتراپی حرکت درمانی و مكانوتراپی آب درمانی يا هيدروتراپی الكتروتراپی دستگاه های مورد استفاده در الكتروتراپی با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگی ، بازآموزی و تقويت عضلات بيماران به صورت زير تقسيم بندی می‌شود : 1- استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infer a Red) اشعه مادون قرمز جريانی با طول موج 1000 تا 40000 آنگسترم می‌باشد كه وقتی با بدن برخورد می كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان می‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدی كه به علت سيكل درد ايجاد شده‌اند می شود. موارد كاربرد : 1- كاهـــش درد 2- كاهش اسپـاسم 3- كاهـش سفتـی 4- افزايش دامنه حركتی 5- صدمات و ضايعات ورزشی 6- آماده سازی بيمار برای انجام حركات‌ ورزشی‌ و تكنيكهای ‌درمانی 2- استفاده از کيسه داغ (HP : Hot Pack) كيسه مخصوصی است كه دارای گرمای مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهای زير را دارد. موارد كاربرد : 1- كاهش اسپاسـم 2- كاهــش درد 3- كاهش‌چسبندگی 4- کاهش سفتی بافت نرم 5- فزايش دامنه حركتی 6- كاهش گرفتگی عضله 7- آماده‌سازی‌‌ بيمار‌ برای‌ انجام‌ حركات‌ ورزشی‌ و تكنيكهای‌ درمانی 3- استفاده از امواج مافوق صوت (US : Ultra Sound) اشعه مافوق صوت با فركانس بيش از 20000 هرتز و شدت 0.5 تا 3 ولت بر سانتيمتر با عمق نفوذ حدود 5 سانتيمتر كه با ايجاد گرمای عمقی در بدن باعث افزايش گردش خون و نفوذ پذيری غشاء سلولی و نيز تخليه منطقه درمان از مواد دردزا می‌شود. موارد كاربرد : 1- از بين بردن چسبندگـی 2- كاهش التهاب 3- كاهش اسپاسم عضلانی 4- كاهش درد و ... 5- آزاد‌سازی‌‌ بافت‌ از مواد دردزا 6- افزايش‌دامنه‌حركتی 4- استفاده از امواج دياترمی (SWD : Short Wave Diathermy , MWD : Micro Wave Diathermy) از انواع امواج كوتاه راديويی است که طول موج SWD مورد استفاده در فيزيوتراپی 11متر و فركانس آن 12.27 مگاسيكل می‌باشد. طول موج MWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 12 متر و فرکانس آن 2450 مگاسیکل می باشد که باعث ایجاد گرمای عمیقی در ناحیه درمان می شود. موارد كاربرد : 1- كاهش اسپاسم 2- كاهش درد 3- افزايش دامنه حرکتی 5- استفاده از جريان گالوانيک (Galvanic) در عضلاتی که به علت قطع عصب و يا ضايعه عصبی قادر به انقباض نيستند ، زمان تحريک بالايی لازم است تا جريان به همه فيبر های عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جريان گالوانيک با شدت 0.5 تا 2.5 ميلی آمپر ، ولتاژ کمتر از 100 ولت ، زمان تحريک 100 و 300 و 1000 و 3000 ميلی ثانيه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله می شوند. موارد كاربرد : 1- ضايعات نخاعی 2- قطع عصب 3- نروپاتيهای شديد 6- استفاده از جريان فاراديک (FAR : Faradic) جريانی با زمان تحريك كوتاه است يعنی با زمان تحريك 0.1 و 0.3 و 1 و 3 ميلی‌ثانيه و در مواردی كه عصب سالم بوده ولی عضله توانايی لازم برای انقباض را ندارد به كار می رود. موارد كاربرد : 1- سكته مغزی 2- بيماران ناتوان 3- بعد از تاندون ترانسفر 4- سالمندان ناتوان C.V.A 5- نروپاتيهای خفيف و ميوپاتيها 7- استفاده از جريان های پرفرکانس (IF : Inter Frential) در اين جريان از تداخل دو جريان پرفركانس ، يك جريان مدوله شده كم فركانس ايجاد می شود که امواج 2000 هرتز آن جهت تقويت عضلات عمقی و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده می‌شود. موارد كاربرد : 1- كــاهــش درد 2- كاهش التهاب 3- تقويت عضلات 4- كــاهــش ادم 5- بازآموزی عضلات 6- درمان‌ بی‌اختياری ‌ادرار 8- (TENS : Trance cutaneouse Electrical Never Stimulation) Trance cutaneouse Electrical Never Stimulation يعنی با استفاده از جريان الكتريكی از طريق پوست باعث تحريك عصب ناحيه درمان شويم و جريانی با فركانس 50 تا 150 هرتز می باشد كه شدت آن بين 12 الی 30 ميلی آمپر می باشد كه با اشكال مختلف و به صورت ضربه ای و نرمال طراحی شده است و از طريق بسته شدن دريچه درد و ترشح آندروفين باعث تشكيل درد می شود. موارد كاربرد : 1- كاهش‌ دردهای عصبی 2- كاهــش اسپاسم 3- كاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی 4- كاهش ‌دردهای ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضايعات ‌ورزشی 5- كاهش دردهای مزمن و مداوم مثل كمر درد ، سردرد و ... 9- (HV : High Voltage) اشعه ای با طول موج 100 تا 400 نانومتر بوده كه با بلوكه كردن سيستم سمپاتيك باعث افزايش گردش خون در ناحيه می شود. موارد كاربرد : 1- افراد ديابتی 2- زخمهای فشاری 3- بيماران سرمازده 10- استفاده از اشعه ليزر (Light Amplification by Stimulated Emit ion of Radiation) تقويت نور بوسيله گسيل تشعشع تحريك شده که به اختصار ، ليزر خوانده می شود. در فيزيو تراپی از ليزر كم توان جهت ترميم و كاهش درد و ... استفاده می شود. موارد كاربرد : 1- كاهش التهاب 2- كاهش درد 3- كاهش چسبندگی 4- تاندونيت و بورسيت 11- (UV : Ultra Violet) اشعه با طول موج 1800 تا 3900 آنگستروم و با عمق نفوذ كمتر از 0.1 ميلی متر است و با تأثيرات شيميايی كه در بافت های بدن ايجاد می كند جهت درمان برخی از اختلالات و بيماريهای پوستی و جلدی به كار می رود و بنابراين جريان خون و در نتيجه ساخت و ساز در ناحيه را افزايش داده و به ساخته شدن ويتامين D نيز كمك می شود. موارد كاربرد : 1- ترميم زخم بسته 2- استئو مالاسی 3- زخم عفونی 12- استفاده از ماساژور يا Vibrator ماساژ عبارت است از يك سری حركات منظم و ريتميك كه توسط يك فيزيوتراپيست ماهر و يا با استفاده از يك دستگاه ويبريتور انجام می شود و بر روی سيستم عصبی عضلانی و گردش خون تأثير می گذارد. موارد كاربرد : 1- ايجاد آرامش در بدن 2- كاهش‌چسبندگی 3- كمك به بازگشت خون 4- كاهش درد 5- تخليه ترشحات ريه 6- كاهش اسپاسم حرکت درمانی و مكانوتراپی در ورزش درمانی با توجه به اينكه مشكل بيمار محدوديت حركتی ، كوتاهی يا ضعف و ناتوانی عضله است تكنيكهای درمانی مانند Mobilization ، Hold Relax ، P.N.F و ورزشهای ايزومتريك و ورزشهای مقاومتی برنامه ريزی شده و با استفاده از وسايل موجود در فيزيوتراپی از قبيل فنر ، قرقره ، وزنه ، صندلی چهار سر ، پارالل ، دوچرخه ثابت ، چرخ شانه ، نردبان شانه ، كشش مكانيكی گردن و ... هدف درمانی پيگيری می شود كه ورزش درمانی در دستور فيزيوتراپی تحت عنوان EXS مطرح می شود. آب درمانی يا هيدروتراپی استفاده از آب و خواص آن جهت اهداف درمانی را هيدروتراپی می نامند . در فيزيوتراپی از خواص درمانی آب در جهت كاهش اسپاسم و كاهش سفتی مفاصل و ... استفاده می شود. موارد كاربرد : 1- افراد CP 2- رفع خستگی 3- كاهش‌ استرسهای ‌روحی‌ و روانی 4- بيماريهای‌ روماتيسمی‌‌ مانند آرتريت‌ روماتوئيد و ...

محصولات مربوط