پیگیری خرید

کاربران محترم می توانند از طریق گزینه پیگیری سفارشات در صفحه اصلی سایت، سفارشات خود را در تمام مراحل پیگیری کنند در بخش پیگیری سفارش می توانید مرحله پردازش و بررسی سفارش، صدور فاکتور برای سفارش شما، آماده شدن کالا برای ارسال طبق زمان هماهنگ شده با شما، رسیدن کالا بدست شما را مشاهده فرمایید